Dat@Gene.nl

zaterdag 28 november 2020  
Dat@Gene.nl
Welkom op de website van Dat@Gene familieberichten!

Dat@Gene richt zich sinds midden jaren 90 van de vorige eeuw op het verzamelen en beschikbaarstellen van familieberichten uit een zo breed mogelijk aantal landelijke en regionale dag- en weekbladen.
En op dit moment zijn de gegevens van ruim 250.000 knipsels na te slaan op deze website. Tegen een geringe vergoeding kunt u incidenteel of op abonnementsbasis deze berichten in de vorm van scans ook in uw bezit krijgen.

In de collectie zijn berichten opgenomen uit kranten vanuit het hele land, van Groningen tot Zeeland en van Noordholland tot Limburg. Zelfs is er een flink aantal berichten uit Belgische kranten opgenomen in de collectie.

Dankzij een groot aantal vrijwilligers die met grote regelmaat de berichten toezenden is de collectie inmiddels gegroeid tot ongeveer 600.000 berichten!
Een groot deel hiervan, ongeveer 260.000, is volledig geïndexeerd op alle daarop voorkomende familienamen. Dus berichten zijn niet alleen terug te vinden op de familienaam van de overledene of geborene, maar ook op familienamen van aangetrouwde familieleden, collega's, vrienden et cetera. Vanzelfsprekend voor zover die voorkomen op het betreffende bericht.

Mocht u belangstelling hebben voor de diensten van Dat@Gene , neem dan eens een kijkje op de link "Diensten en Tarieven rechts op het scherm.

Overigens ben ik ook altijd op zoek naar correspondenten die bereid zijn op regelmatige basis kranten (of knipsels uit kranten) toe te zenden zodat er een zoveel mogelijk landelijke dekking kan worden verkregen. Ik ben bijvoorbeeld nog op zoek naar een correspondent voor de Haagsche Courant, en Haarlems Dagblad. Maar ook andere kranten (zowel regionale als landelijke) zijn van harte welkom!

Productie overzicht (cumulatief)
1-1-2008
  1-jan-05 1-jan-06 1-jan-07 1-jan-08 22-aug-08
           
Unieke familienamen    55.943    58.700    60.188     64.371     66.935
Totaal vermeldingen  511.932  567.919  610.920    709.720    775.754
Geindexeerde berichten  174.500  194.447  210.895    245.293    268.992
Gescande berichten    112.398  213.448    305.300    339.300
Gemiddeld aantal namen per bericht       2,93       2,92       2,90         2,89         2,88
Productie overzicht (per jaar)
  2005 2006 2007 Prognose 2008
Verstreken dagen        365        365        365          235
Unieke familienamen     2.757     1.488     4.183       3.993
Totaal vermeldingen    55.987    43.001    98.800    102.844
Geindexeerde berichten    19.947    16.448    34.398     36.910
Gescande berichten    101.050    91.852     52.953


Jack van Oord Rijkse
Dat@Gene familieberichten